Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14688-2:2004/A1:2013

Geoteknisk undersökning och provning - Identifiering och klassificering av jord - Del 2: Klassificeringsprinciper - Tillägg 1 (ISO 14688-2:2004/Amd 1:2013)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14688-2:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14688-2:2004/A1:2013

Geoteknisk undersökning och provning - Identifiering och klassificering av jord - Del 2: Klassificeringsprinciper - Tillägg 1 (ISO 14688-2:2004/Amd 1:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14688-2:2004/A1:2013

Geoteknisk undersökning och provning - Identifiering och klassificering av jord - Del 2: Klassificeringsprinciper - Tillägg 1 (ISO 14688-2:2004/Amd 1:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183

Internationell titel: Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification - Amendment 1 (ISO 14688-2:2004/Amd 1:2013)

Artikelnummer: STD-99543

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-09-27

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-EN ISO 14688-2:2004

Ersätts av: SS-EN ISO 14688-2:2018