Standard Svensk standard · SS-EN 13848-2:2006

Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 2: Mätsystem - Fordon för spårlägesmätning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the minimum requirements for measuring principles and systems in order to produce comparable results. It applies to all measuring equipment fitted on dedicated recording vehicles, or on vehicles specifically modified for the same purpose, after the coming into force of the standard. It also defines the requirements of measurement.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-45493

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-01

Antal sidor: 36