Standard Svensk standard · SS-EN 13481-4/A1:2006

Järnvägsanläggningar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 4: Befästningssystem för sliprar av stål

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13481-4:2012

Omfattning
Delete "prEN 13674-1 and prEN 13674-4" and insert "EN 13674-1 and EN 13674-4".

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-46058

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-10

Antal sidor: 6

Tillägg till: SS-EN 13481-4

Ersätts av: SS-EN 13481-4:2012