Standard Svensk standard · SS-EN 13481-4

Järnvägsanläggningar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 4: Befästningssystem för sliprar av stål

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13481-4:2012 Korrigeras av: SS-EN 13481-4/AC:2004 Tillägg: SS-EN 13481-4/A1:2006

Omfattning
This European Standard is applicable to fastening systems for use on steel sleepers in ballasted track as follows: - main lines having a radius of curvature greater than 150 m and subject to a maximum design axle load of 260 kN; - light rail systems having a radius of curvature greater than 80 m and subject to a maximum design axle load of 130 kN. The requirements apply to: - direct fastening systems and systems which incorporate a baseplate; - fastening systems for the rail sections in prEN 13674-1 and prEN 13674-4. This standard is not applicable to fastening systems for other rail sections, rigid fastening systems or special fastening systems used at bolted joints. This standard is for type approval of a complete fastening assembly only.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-32706

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-07-05

Antal sidor: 14

Ersätts av: SS-EN 13481-4:2012