Standard Svensk standard · SS-EN 13481-4/AC:2004

Järnvägar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 4: Befästningssystem för sliprar av stål

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13481-4:2012

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 4: Fastening systems for steel sleepers

Artikelnummer: STD-38270

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-17

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 13481-4

Ersätts av: SS-EN 13481-4:2012