Logga in

Nyhet · 2018-02-21

Smart industri – standarder höjer värdet av innovationer

It-standarder behövs för att driva på utvecklingen mot en smart industri när data har blivit världens mest värdefulla resurs. Kenneth Swope på Boeing som är en av medlemmarna i ISO:s strategiska grupp för Smart Manufacturing menar att det är standarder som skapar möjligheter för innovationer att uppnå maximalt värde.

Vad betyder "smart industri" och "smart tillverkning"?

Det är en mycket bra fråga som standardiseringsvärlden har brottats med. ISO:s och IEC:s gemensamma arbetsgrupp JWG21 har tagit fram en arbetsdefinition i syfte att göra det möjligt för de bägge organisationerna att arbeta vidare utifrån en gemensam tolkning av termen. Med det sagt så ser jag på tillägget av "smart", till antingen industri eller tillverkning, som ett tecken på en avancerad förmåga att arbeta med digital information. Man kan säga att systemet blir smartare genom att alla enheter i värdekedjan får tillgång till all data och möjlighet att processa dem på ett innovativt sätt. Nyckeln är att informationen är kompatibel med olika applikationer i systemet. Genom interoperabla system, och genom att använda avancerade algoritmer i analyser och maskininlärning, kan vi åstadkomma stegvisa produktivitetsförbättringar.

Hur ser du på standarder som ett verktyg för innovation och utveckling inom industrin överlag?

För mig är standardisering den metod som möjliggör för innovationer att uppnå sitt maximala värde. Jag anser att det finns gott om utrymme för hävstångseffekter för standarder inom både innovation och utveckling. Innovation uppstår då en ny affärsprocess har utarbetats, nya immateriella rättigheter har skapats eller en då en ny upptäckt har gjorts. Men det verkliga värdet uppstår först när en innovation blir till etablerad "best practice". Då får standarden en mycket viktig roll. Jag ser en standard som ett intyg på, och en referens för, branschövergripande värden som kan leda till ytterligare innovationer.

På vilket sätt stöttar standarder Boeings affärsverksamhet?

Boeing använder standarder i nästan alla delar av verksamheten. Flyg- och rymdindustrin är komplex och har en omfattande leverantörskedja. Alla möjliga typer av standarder används för att stötta verksamheten, från yrkes- och samhällsrelaterade standarder till nationella och internationella standarder. Vi använder standarder då vi definierar delar, utbyter produktinformation och till och med för transaktionshantering av finansiella betalningar samt fakturering. Standarder har en mycket viktig roll att spela i alla förbindelser mellan företag. I den globala leveranskedjan - med många länder, kulturer, språk, lagar och andra författningar - är standarder ett viktigt verktyg som ger en konsekvent grund för att bedriva verksamheten.

Vad är det som får dig att vilja bidra till standardiseringsarbetet?

Jag har två svar på den frågan. För det första har Boeing identifierat industrins it-standarder som ett strategiskt verktyg för att skapa hävstångseffekter för nästa generations teknik. I mitt arbete ser jag standardernas betydelse och industrins behov av att fastställa tydliga kravställningar för standardiseringsorganen. Jag är verksam i flera industrikonsortier, handelsorganisationer och yrkessammanslutningar. Min erfarenhet av dessa grupper är att det jag kan tillföra är både Boeings och flyg- och rymdindustrins perspektiv. För det andra upplever jag att människor som ägnar sitt yrkesliv åt att utarbeta standarder är motiverade och passionerade. De är verkligen övertygade om att deras arbete förändrar vår värld. Jag inspireras av detta engagemang och vill hjälpa till.


Fakta ISO SMCC

ISO Smart Manufacturing Coordinating Committee har ett strategiskt uppdrag att samordna och utveckla standardisering som stöttar smart produktion. Gruppen har en internationell sammansättning med 22 representanter från olika ISO-kommittéer som är verksamma inom olika områden, allt från informationsteknologi, maskinsäkerhet till robotik.

Svensk medverkan ISO SMCC

Sverige har med fyra representanter och svensk medverkan samordnas av SIS, Swedish Standards Institute. De svenska representanterna är Stefan U Svensson, ABB (representerar ISO/TC 299 Robotics), Richard Lindqvist, Saab (representerar ISO/TC 10 Technical product documentation), Charlotta Johnsson, Lunds tekniska högskola (representerar ISO/TC 184/SC 5 Interoperability, integration, and architectures for enterprise systems and automation applications samt Christina Wasström, Lantmäteriet (representerar ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics).


Kenneth Swope, boeing

"Standarder skapar möjligheter för innovationer att uppnå maximalt värde"

Kenneth Swope, ‎Senior Manager, Business Capability Integration, ‎Boeing

Regeringen och Smart Industri

Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster och standarder är en viktig del i handlingsplanen.

Läs regeringens andra handlingsplan för Smart Industri>> 

Kontakt

”Digitaliseringen gör data till världens mest värdefulla resurs, standarder behövs för att driva på utvecklingen mot en smart industri” Ann-Sofie Sjöblom, projektledare SIS

Vill du veta mer eller delta i standardiseringsarbetet? Kontakta: ann-sofie.sjoblom@sis.se

SIS tekniska kommittéer

Sveriges representanter i ISO SMCC är aktiva i följande tekniska kommittér hos SIS.

TK 278, Robotik (speglar TC 299)
TK 280, Information och automation i produktlivscykeln (speglar TC 184)
TK 507, Tekniska produktspecifikationer (speglar TC 10)
TK 323, Geodata (speglar TC 211)