Standardutveckling · SIS/TK 392

Leksaker

Leksaker ska vara säkra att använda. De får inte avge farliga ämnen eller medföra risk för kvävning eller brännskador. Standardisering av leksaker handlar om att utforma krav på leksaker med utgångspunkt från barns behov av säkerhet genom alla åldrar. De europeiska standarderna som tas fram uppfyller de väsentliga kraven i EU:s leksaksdirektiv.

Barn tillhör de mest utsatta medborgarna i samhället eftersom de inte själva kan bedöma risker, och som förälder kan man inte alltid bedöma vilka risker en leksak medför. Därför behövs det krav som talar om för leksakstillverkare hur leksaker ska utformas för att vara säkra. Standarderna anger vilka krav som ska ställas på leksaker för barn mellan 0-14 år när det gäller mekaniska, fysikaliska och kemikaliska aspekter. Standarderna anger också vilka varningar som ska användas och hur leksakerna ska testas.

Arbetet i kommittén syftar till att föra fram de svenska deltagarnas synpunkter i det europeiska och globala standardiseringsarbetet, och påverka genom direkt expertdeltagande eller via SIS.

Sverige har en lång och stark tradition när det gäller barns säkerhet och har länge deltagit mycket aktivt i det internationella standardiseringsarbetet för att ta tillvara svenska intressen.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att aktivt medverka i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan deltagarna driva utveckling av standarderna så att de främjar svenska intressen.

Är du som tillverkare av leksaker, inköpare, återförsäljare, brukare eller annat inom branschenintresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 21 standarder
EN 71-11, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 11: Analysmetoder för organiska föreningar
EN 71-1:2014/A3, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper
EN 71-1:2014/A2, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper
CEN/TR 15371, Leksaker - Säkerhetsregler - Svar på begärda tolkningar av EN 71-1, EN 71-2 och EN 71-8
ISO TR 8124-8, Safety of toys - Part 8: Age determination guidelines
EN 71-3:2013+A2:2017/A3, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 3: Migrering av vissa grundämnen
EN , Leksaker - Säkerhetsregler - Del bb: Alternativa flamskyddsmedel i material i leksaker
EN , Leksaker - Säkerhetsregler - Del cc: Isotiazolinoner i vattenhaltiga material i leksaker
EN , Leksaker - Säkerhetsregler - Del dd: Fenol i vattenhaltiga och polymera material i leksaker
EN , Leksaker - Säkerhetsregler - Del ee: Migrering av Bisfenol A från material i leksaker
ISO 8124-11, Safety of toys - Part 11: Chemical toys (sets) other than experimental sets
ISO 8124-12, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 12: Mikrobiologiskt säkerhet
ISO 8124-6, Safety of toys - Part 6: Certain phthalate esters in toys and children's products
ISO 8124-2, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 2: Brännbarhet
ISO 8124-10, Safety of toys - Part 10: Experimental sets for chemistry and related activities
ISO 8124-3:2020/Amd 1, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 3: Migrering av vissa grundämnen
CEN ISO/TR 8124-8, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 8: Riktlinjer för åldersmärkning
EN 71-4:2020/prA1, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 4: Experimentlådor för kemi
EN 71-13:2021+A1/prA2, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 13: Doftspel, kosmetiklådor och smakspel
ISO 8124-1:2022/Amd 1, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Tillägg 1
EN 71-3:2019+A1/prA2, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 3: Migrering av vissa grundämnen
Visa fler Visa färre
Utgivet 20 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 392/AG 03, Mekaniska och fysikaliska egenskaper
SIS/TK 392/AG 05, Kemikalier i leksaker
SIS/TK 392/AG 10, Aktivitetsleksaker
Deltagare 13 företag och organisationer
Avero AB, Göteborg
Biltema Nordic Services AB, Helsingborg
Clas Ohlson AB, Insjön
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
ICA Sverige AB, Göteborg
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Jula AB, Skara
Kemikalieinspektionen KemI, Sundbyberg
Konsumentverket / KO, Karlstad
LEGO Company Limited, London
Lek- och Babybranschen, Bålsta
RISE AB, Borås
STIGA Sports AB, Eskilstuna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 181, Safety of toys
ISO/TC 181/WG 1, Mechanical and physical properties
ISO/TC 181/WG 10, Microbiology
ISO/TC 181/WG 6, Phthalate plasticizers in toys
ISO/TC 181/WG 8, Migration of certain elements
ISO/TC 181/WG 9, Chemical toys
CEN/TC 52, Safety of toys
CEN/TC 52/WG 10, Activity toys
CEN/TC 52/WG 11, Interpretations and proposals for improvements of EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 and EN 71-14
CEN/TC 52/WG 12, Interpretations and proposals for improvements of the chemical standards in the EN 71-series
CEN/TC 52/WG 13, Flammability
CEN/TC 52/WG 15, Appendix C test methods
CEN/TC 52/WG 3, Safety of toys - Mechanical, physical and general properties
CEN/TC 52/WG 5, Safety of toys - Chemical properties
SIS/TK 392/AG 03, Mekaniska och fysikaliska egenskaper:

CEN/TC 52/WG 3, Safety of toys - Mechanical, physical and general properties

SIS/TK 392/AG 05, Kemikalier i leksaker:

CEN/TC 52/WG 15, Appendix C test methods

CEN/TC 52/WG 5, Safety of toys - Chemical properties

SIS/TK 392/AG 10, Aktivitetsleksaker:

CEN/TC 52/WG 10, Activity toys

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hem och hushåll, underhållning, sport (97) Barnartiklar (97.190)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida på dokumentportalen SIS Dokument.

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen
NeB, National eBalloting.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde om standardisering

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bodil Möller
Projektledare
bodil.moller@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se