Standardutveckling · SIS/TK 392

Leksaker

Leksaker ska vara säkra att använda. De får inte avge farliga ämnen eller medföra risk för kvävning eller brännskador. Standardisering av leksaker handlar om att utforma krav på leksaker med utgångspunkt från barns behov av säkerhet genom alla åldrar. De europeiska standarderna som tas fram uppfyller de väsentliga kraven i EU:s leksaksdirektiv.

Barn tillhör de mest utsatta medborgarna i samhället eftersom de inte själva kan bedöma risker, och som förälder kan man inte alltid bedöma vilka risker en leksak medför. Därför behövs det krav som talar om för leksakstillverkare hur leksaker ska utformas för att vara säkra. Standarderna anger vilka krav som ska ställas på leksaker för barn mellan 0-14 år när det gäller mekaniska, fysikaliska och kemikaliska aspekter. Standarderna anger också vilka varningar som ska användas och hur leksakerna ska testas.

Arbetet i kommittén syftar till att föra fram de svenska deltagarnas synpunkter i det europeiska och globala standardiseringsarbetet, och påverka genom direkt expertdeltagande eller via SIS.

Sverige har en lång och stark tradition när det gäller barns säkerhet och har länge deltagit mycket aktivt i det internationella standardiseringsarbetet för att ta tillvara svenska intressen.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att aktivt medverka i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan deltagarna driva utveckling av standarderna så att de främjar svenska intressen.

Är du som tillverkare av leksaker, inköpare, återförsäljare, brukare eller annat inom branschenintresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 27 standarder
EN 71-7:2014, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 7: Fingerfärger - Krav och provningsmetoder
CEN/TR 15071, Leksaker - Säkerhetsregler - Nationella översättningar av varningar och bruksanvisningar i EN 71-serien
EN 71-13, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 13: Doftspel, kosmetiklådor och smakspel
EN 71-2, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 2: Brännbarhet
ISO 8124-1:2018/Amd 2, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper
ISO 8124-1:2018/Amd 1, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper
ISO 8124-4:2014/Amd 2, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 4: Gungor, rutschkanor och liknande aktivitetsleksaker avsedda för privat bruk inomhus och utomhus
ISO/TR 8124-9, Safety of toys - Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties - Comparison of ISO 8124-1, EN 71-1, and ASTM F963
ISO 8124-3, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 3: Migrering av vissa grundämnen
ISO 8124-11, Safety of toys - Part 11: Chemical toys (sets) other than experimental sets
ISO 8124-10, Safety of toys - Part 10: Experimental sets for chemistry and related activities
ISO 8124-3:2010/Amd 2, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 3: Migrering av vissa grundämnen
ISO 8124-1:2014/Amd 5, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper
ISO 8124-4/Amd 1, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 4: Gungor, rutschkanor och liknande aktivitetsleksaker avsedda för privat bruk inomhus och utomhus - Tillägg 1
EN , Leksaker - Säkerhetsregler - Del x: Bisfenol A
EN , Leksaker - Säkerhetsregler - Del x: Fenol
EN , Leksaker - Säkerhetsregler - Del x: Isotiazolinoner
EN , Leksaker - Säkerhetsregler - Del x: TCEP och alternativa flamskyddsmedel
ISO 8124-6, Safety of toys - Part 6: Certain phthalate esters in toys and children's products
ISO/TR 8124-8, Leksakser - Säkerhetregler - Del 8: Riktlinjer för åldersmärkning
EN 71-3:2013+A2:2017/A3, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 3: Migrering av vissa grundämnen
ISO TR 8124-8, Safety of toys - Part 8: Age determination guidelines
CEN/TR 15371, Leksaker - Säkerhetsregler - Svar på begärda tolkningar av EN 71-1, EN 71-2 och EN 71-8
EN 71-1:2014/A2, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper
EN 71-1:2014/A3, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper
ISO/TR 8124-9, Safety of toys - Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties - Comparison of ISO 8124-1, EN 71-1, and ASTM F963
EN 71-11, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 11: Analysmetoder för organiska föreningar
Visa fler Visa färre
Utgivet 19 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 392/AG 03, Mekanisk och fysikaliska egenskaper
SIS/TK 392/AG 05, Kemikalier i leksaker
SIS/TK 392/AG 10, Aktivitetsleksaker
SIS/TK 392/JAG 13, Brännbarhet
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
Avero AB/North Trampoline, Göteborg
Axstores AB, Stockholm
Biltema Nordic Services AB, Helsingborg
Clas Ohlson AB, Insjön
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
ICA Sverige AB, Göteborg
IKEA of Sweden AB, Älmhult
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Jula AB, Skara
Kemikalieinspektionen, Sundbyberg
Konsumentverket / KO, Karlstad
Lek och Babybranschen, Stockholm
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
STIGA Sports AB, Eskilstuna
Svenska Naturskyddsföreningen, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 181, Safety of toys
ISO/TC 181/WG 1, Safety of toys - mech. and physic. Properties
ISO/TC 181/WG 10, Microbiology
ISO/TC 181/WG 6, Phthalate plasticizers in toys
ISO/TC 181/WG 8, Migration of certain elements
ISO/TC 181/WG 9, Chemical toys
CEN/TC 52, Safety of toys
CEN/TC 52/WG 10, Activity toys
CEN/TC 52/WG 11, Interpretations and proposals for improvements of EN 71-1, EN 71-2 and EN 71-8
CEN/TC 52/WG 12, Interpretations and proposals for improvements of the chemical standards in the EN 71-series
CEN/TC 52/WG 13, Flammability
CEN/TC 52/WG 3, Safety of toys - mechanical and physical
CEN/TC 52/WG 5, Chemical properties och ISO TC 181 WG 5
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hem och hushåll, underhållning, sport Barnartiklar


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS-NTC Länk för TK-deltagare
SIS Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bodil Möller

Bodil Möller
Projektledare
08-55552187
bodil.moller@sis.se

Josefine Kayalioglu

Josefine Kayalioglu
Projektassistent
08-55552271
josefine.kayalioglu@sis.se