Standard Svensk standard · SS-EN 71-10:2005

Leksaker - Säkerhetsregler - Del 10: Organiska kemikalier - Provtagning och metoder för extraktion

Status: Gällande

Omfattning
This Part 10 of the European Standard EN 71 for safety of toys specifies sample preparation and extraction procedures for establishing the release or content of organic compounds from those toys for which requirements exist in EN 71-9.

Ämnesområden

Leksaker (97.200.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Leksaker, SIS/TK 392

Internationell titel: Safety of toys - Part 10: Organic chemical compounds - Sample preparation and extraction

Artikelnummer: STD-44202

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-12-28

Antal sidor: 26