Standard Svensk standard · SS-EN 71-7:2014+A2:2018

Leksaker - Säkerhetsregler - Del 7: Fingerfärger - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 71 specifies requirements for the substances and materials used in finger paints and applies to finger paints only. Additional requirements are specified for markings, labelling and containers.

Ämnesområden

Leksaker (97.200.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Leksaker, SIS/TK 392

Internationell titel: Safety of toys - Part 7: Finger paints - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80001581

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-28

Antal sidor: 84

Ersätter: SS-EN 71-7:2014 , SS-EN 71-7:2014+A1:2017