Standardutveckling · SIS/TK 253

Tryckeri- och pappersmaskiner

Olycksriskerna kring tryckeri- och pappersmaskiner är uppenbara. Att ta fram säkerhetsstandarder för dessa branscher är därmed en angelägen uppgift. Dessa standarder förutsätts uppfylla de grundläggande säkerhetskrav som fastlagts i Maskindirektivet och är därmed viktiga hjälpmedel vid CE-märkning.

Det övergripande målet är att öka säkerheten för personer som arbetar med tryckeri- och pappersmaskiner. Standardiseringsarbetet är mycket viktigt från svensk sida, då det berör många arbetstagare inom landet.

I arbetet ingår att lokalisera de riskkällor som finns i olika typer av tryckeri- och pappersmaskiner och föreslå åtgärder för att i första hand konstruera bort riskerna och i de fall där detta inte går, skydda och/eller varna.

Sverige har omfattande erfarenheter och kunskaper kring maskintyperna, bl.a. genom det mångåriga arbete som Arbetsmiljöverket bedrivit när det gäller arbetsmiljön.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Tryckeri- och pappersmaskiner
Arbetar nu med 16 standarder
EN 1034, N287 NWIP Machine reel and reel shaft handling equipment (EN 1034-xx)
ISO 12643-1, Grafisk teknik - Säkerhetskrav för grafisk maskinutrustning och system - Del 1: Allmänna krav
ISO 12643-2, Grafisk teknik - Säkerhetskrav för grafisk maskinutrustning och system - Del 2: Pressutrustning och system
ISO 12643-3, Grafisk teknik - Säkerhetskrav för grafisk maskinutrustning och system - Del 3: Utrustning och system för bokbinderi och efterbearbetning
ISO 12643-4, Grafisk teknik - Säkerhetskrav för grafisk maskinutrustning och system - Del 4: Konverteringsutrustning och system
ISO 12643-5, Grafisk teknik - Säkerhetskrav för grafisk maskinutrustning och system - Del 5: Fristående, enkelarkmatade tryckpressar och stansar
EN ISO 12643-1, Grafisk teknik - Säkerhetskrav för grafisk maskinutrustning och system - Del 1: Allmänna krav
EN ISO 12643-2, Grafisk teknik - Säkerhetskrav för grafisk maskinutrustning och system - Del 2: Pressutrustning och system
EN ISO 12643-3, Grafisk teknik - Säkerhetskrav för grafisk maskinutrustning och system - Del 3: Utrustning och system för bokbinderi och efterbearbetning
EN ISO 12643-4, Grafisk teknik - Säkerhetskrav för grafisk maskinutrustning och system - Del 4: Konverteringsutrustning och system
EN 1034-4, Maskinsäkerhet - Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning - Del 4: Massaupplösare och deras matningsanordningar
EN 1034-16, Maskinsäkerhet - Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning - Del 16: Pappersmaskiner
EN 1034-3, Maskinsäkerhet - Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning - Del 3: Rull- och skärmaskiner
EN 1034-6, Maskinsäkerhet - Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning - Del 6: Kalander
EN 13023, Tryckeri- och pappersmaskiner - Bullermätningsmetod för tryckeri-, massatillverknings- och papperskonverteringsmaskiner samt kringutrustning - Noggrannhetsklasser 2 och 3
EN ISO 12643-5, Grafisk teknik - Säkerhetskrav för grafisk maskinutrustning och system - Del 5: Fristående, enkelarkmatade tryckpressar och stansar
Visa fler Visa färre
Utgivet 25 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
ABB AB, Västerås
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, FRÖVI
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, STOCKHOLM
Holmen Paper AB Hallsta Pappersbruk, HALLSTAVIK
Maskin & Processäkarhetsanalys, MOLKOM
Siemens AB Industrial Solutions & Services, UPPLANDS VÄSBY
Valmet AB, KARLSTAD
ÅF-Industry AB, ÅMÅL
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 130, Graphic technology
ISO/TC 130/WG 5, Ergonomics - Safety
CEN/TC 198, Printing and paper machinery - Safety
CEN/TC 198/WG 1, Printing and paper converting machines - Drafting of safety standards
CEN/TC 198/WG 2, Paper Machinery
CEN/TC 198/WG 3, Paper making machines - Noise
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Tryckeri- och pappersmaskiner (14.310)