Standard Svensk standard · SS-EN 1034-26:2012

Maskinsäkerhet - Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning - Del 26: Rullemballeringsmaskiner

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to roll packaging machines for use in papermaking and applies together with EN 1034-1:2000+A1:2010. It deals with all significant hazards, hazardous situations and hazardous events relevant to roll packaging machines, when used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Clause 4). This document is not applicable to roll packaging machines which are manufactured before the date of publication as an EN.

Ämnesområden

Tryckeri- och pappersmaskiner (14.310) Utrustning för pappersindustrin (85.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tryckeri- och pappersmaskiner, SIS/TK 253

Internationell titel: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 26: Roll packaging machines

Artikelnummer: STD-86020

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-04-13

Antal sidor: 36