Standard Svensk standard · SS-EN 1034-2:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet - Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning - Del 2: Barktrummor

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to barking drums consisting of drum, drive, power transmission elements, supporting wheels and control systems intended for use in debarking plants for paper making and shall be used together with EN 1034-1:2000+A1:2010. It deals with all significant hazards, hazardous situations and hazard events relevant to barking drums, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see clause 4). This standard does not apply to sawing equipment or log and bark conveying systems used in debarking plants.

This European Standard is not applicable to barking drums that have been manufactured before the date of publication of this European Standard by CEN.

Ämnesområden

Tryckeri- och pappersmaskiner (14.310) Utrustning för pappersindustrin (85.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tryckeri- och pappersmaskiner, SIS/TK 253

Internationell titel: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 2: Barking drums

Artikelnummer: STD-71989

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-12-09

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1034-2:2005