Standardutveckling · SIS/TK 243

Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet

Vi kommer oftare än vad vi tror i kontakt med kylanläggningar och värmepumpar. Vi plockar varor ur kyldiskar och värmepumpar värmer våra hus. Apparaterna ska också vara säkra och inte läcka miljöfarliga kylvätskor. Kommittén arbetar med standarder som handlar om hur man bäst konstruerar och tillverkar kyl- och värmepumpsanläggningar.

Kommittén för kyl- och värmepumpar är med och aktivt påverkar innehåll i framtida standarder, både internationellt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa säkra och miljöriktiga kylsystem. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för konstruktörer, tillverkare, myndigheter och ägare av kylsystem att enas om krav vid upphandling av kylsystem.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar tillverkare och importörer av kylsystem och andra till kylindustrin kopplade produkter. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan Europas länder. Standarderna underlättar vid tillverkning, inköp och användning av kylprodukterna, eftersom de omfattas av EU-direktiven för tryckbärande anordningar och maskiner.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 13 standarder
EN 13136:2013/A1:2017, Kylanläggningar och värmepumpar - Tryckavsäkringsutrustning och tillhörande rörledningar - Beräkningsmetoder
EN 378-2:2016/A1, Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhets- och miljökrav - Del 2: Utformning, konstruktion, provning, märkning och dokumentation
EN 378-3, Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhets- och miljökrav - Del 3: Installation och personlig skyddsutrustning
EN 378-1, Kyl- och värmeutrustning - Kylteknik och värmepumpsteknik - Säkerhetskrav och miljökrav - Del 1: Grundläggande krav, definitioner, klassificering och urvalskriterier
EN 378-5, Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 5: Safety classification and information about refrigerants
EN ISO 24664, Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation (ISO/DIS 24664:2021)
EN 378-2, Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhets- och miljökrav - Del 2: Utformning, konstruktion, provning, märkning och dokumentation
EN ISO 14903:2017/A1, Kyl - och värmepumpsanläggningar - Villkor för täthet hos komponenter och skarvar - Tillägg 1 (ISO 14903:2017/DAM 1:2022)
EN ISO 21922:2021/A1, Kylanläggningar och värmepumpar - Ventiler - Krav, provning och märkning - Tillägg 1 (ISO 21922:2021/DAM 1:2023)
EN 12693, Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhets- och miljökrav - Kylkompressorer av deplacementtyp
EN 14276-2:2020/A1, Tryckutrustning för kylsystem och värmepumpar - Del 2: Rör - Allmänna fordringar
EN 14276-1:2020/A1, Tryckutrustning för kylsystem och värmepumpar - Del 1: Kärl - Generella krav
EN ISO 14903, Kyl - och värmepumpsanläggningar - Villkor för täthet hos komponenter och skarvar (ISO/DIS 14903:2023)
Visa fler Visa färre
Utgivet 22 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Bosch Thermoteknik AB, Tranås
Enertech AB, Ljungby
Enrad AB, Borås
Frigadon AB, Halmstad
Installations Certifiering i Stockholm AB, Stockholm
INSU AB Yrkeshögskolan, Katrineholm
Nibe AB, Markaryd
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
Samon AB, Vellinge
SKVP Info & Service AB, Bromma
Thermia AB, Arvika
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
CEN/TC 182, Refrigerating systems, safety and environmental requirements
CEN/TC 182/WG 11, Revision of EN 14624
CEN/TC 182/WG 12, Flammable Refrigerants Standardization Request M/555
CEN/TC 182/WG 2, Design and testing
CEN/TC 182/WG 6, Revision of EN 378
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Kyl- och värmepumpsanläggningar (14.230)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

2024
mars
tor
21
SIS/TK 243 Möte
10:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Nilla Persson
Projektledare
nilla.persson@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Lennart Rolfsman
Ordförande
RISE Research Institute of Sweden AB