Standardutveckling · SIS/TK 243

Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet

Vi kommer oftare än vad vi tror i kontakt med kylanläggningar och värmepumpar. Vi plockar varor ur kyldiskar och värmepumpar värmer våra hus. Apparaterna ska också vara säkra och inte läcka miljöfarliga kylvätskor. Kommittén arbetar med standarder som handlar om hur man bäst konstruerar och tillverkar kyl- och värmepumpsanläggningar.

Kommittén för kyl- och värmepumpar är med och aktivt påverkar innehåll i framtida standarder, både internationellt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa säkra och miljöriktiga kylsystem. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för konstruktörer, tillverkare, myndigheter och ägare av kylsystem att enas om krav vid upphandling av kylsystem.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar tillverkare och importörer av kylsystem och andra till kylindustrin kopplade produkter. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan Europas länder. Standarderna underlättar vid tillverkning, inköp och användning av kylprodukterna, eftersom de omfattas av EU-direktiven för tryckbärande anordningar och maskiner.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 22 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
Bosch Thermoteknik AB, Tranås
CTC AB, Ljungby
Enrad AB, Borås
Frigadon AB, Halmstad
INCERT AB, Bromma
INSU AB Yrkeshögskolan, Katrineholm
Nibe AB, Markaryd
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Samon AB, Vellinge
SKVP Info & Service AB, Bromma
Systemair AB, Skinnskatteberg
Thermia AB, Arvika
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
CEN/TC 182, Refrigerating systems, safety and environmental requirements
CEN/TC 182/WG 11, Revision of EN 14624
CEN/TC 182/WG 12, Flammable Refrigerants Standardization Request M/555
CEN/TC 182/WG 2, Design and testing
CEN/TC 182/WG 6, Revision of EN 378
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Kyl- och värmepumpsanläggningar (14.230)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alicia Björnsdotter
Projektledare
alicia.bjornsdotter@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Lennart Rolfsman
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB