Standard Svensk standard · SS-EN 1861

Kyl- och värmeutrustning - Kyl- och värmepumpsanläggningar - Symboler för systemflödesscheman och för rörlednings- och instrumentscheman

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the symbols and drawing rules for system flow diagrams and piping and instrument diagrams to be applied to refrigerating systems including heat pumps. These diagrams represent the configuration and function of refrigerating systems and form a part of the complete technical documentation nessessary for designing, construction, installation, commissioning, operation, maintenance and decommissioning of a refrigerating system.

This standard does not apply to refrigerating systems, where the heat is extracted by an electrical circuit, e.g. Peltier-effect.

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Värmepumpar (27.080) Kylteknik (27.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243

Internationell titel: Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols

Artikelnummer: STD-22867

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-06-26

Antal sidor: 34