Standard Svensk standard · SS 2620

Värmeutrustning - Värmepumpar - Fältprovning och prestandaredovisning

Status: Gällande

Ämnesområden

Värmepumpar (27.080)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243

Internationell titel: Heating equipment - Heat pumps - Field testing and presentation of performance

Artikelnummer: STD-8002

Utgåva: 1

Fastställd: 1988-10-19

Antal sidor: 32