Standardutveckling · SIS/TK 242

Barnsäkerhet i bil

Det finaste och värdefullaste vi har vill vi förstås skydda på bästa sätt i trafiken. Därför är det inte förvånande att projektet barnsäkerhet i bil skapar ett engagemang bland deltagarna utöver det vanliga.

Barnsäkerhet i bil är ett område där Sverige är ett föregångsland. Sverige var också initiativtagare till den globala standardiseringen på området och vi håller sekretariatet för den globala ISO-gruppen.

Standardiseringen har resulterat i världsstandarden ISOFIX ("plug and play" för bilbarnstolar, se mer ingående beskrivning nedan) och flera andra överenskommelser på området. ISOFIX har accepterats och arbetats in i lagkrav och reglementen runt om i världen och vi kommer förhoppningsvis få se en vidareutveckling av konceptet med allt smartare lösningar.

Syftet med aktiviteterna är att få till stånd ett antal överenskommelser som förbättrar säkerheten och förenklar monteringen och handhavandet av bilbarnstolar. Standardiseringsaktiviteterna omfattar främst gränssnitt/kompatibilitet, provningsmetoder och bedömningskriterier.

Från svensk sida vill vi också ta vara på alla tillfällen att sprida kunskap om fördelarna med bakåtvänt åkande för barn enligt nordisk modell. Vi vill också underlätta för konsumenter att välja adekvat barnskydd med hänsyn till en rad faktorer.

Standardiseringen är ett komplement till de lagkrav och godkännandeprocedurer som redan finns på området, men ska medverka till att dessa utvecklas på ett positivt och relevant sätt, i ett globalt perspektiv.

Aktuella frågor är användarvänlighet och åtgärder för att minska risken för felbruk, airbagavstängning, kompatibilitet och typgodkännanderegler i Europa.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 20 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
Autoliv Development AB, Vårgårda
Axkid AB, Göteborg
Björn Lundell,
Britax Nordiska Barn AB, Malmö
Dorel Juvenile Group Europe (Maxi Cosi), RD Helmond
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Stockholm
Holmbergs Safety System Holding AB, Halmstad
HTS Besafe AS, Jönköping
Kharma Group HB, Älta
Lek- och Babybranschen, Bålsta
NTF Väst, Göteborg
Statens väg- & transportforskning VTI, Linköping
Thule Sweden AB, Hillerstorp
TinySeats Europe AB, Hindås
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, Borlänge
Volvo Car Corporation, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 36, Safety and impact testing
ISO/TC 22/SC 36/WG 2, Child restraint systems
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén
ISOFIX

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Fordonssystem (43.040) Säkerhetssystem i bil (43.040.80)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Verksamhetsplan 2024

I verksamhetsplanen kan du läsa mer om omfattningen av kommitténs arbete, årets mål och aktiviteter

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se

Lotta Jakobsson
Ordförande
Volvo Car Corporation