Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 14646:2007

Vägfordon - Metod för sidokollisionsprovning av bilbarnstolar - Bakgrundsdata, provningsmetoder och slutsatser från ISO-arbetet fram till november 2005

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report summarises the work within ISO to define a side impact test method for child restraint systems (CRS). It presents the main background data, and experiences from crash tests carried out during the process of development. Additional relevant data are also presented.

Ämnesområden

Säkerhetssystem i bil (43.040.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Barnsäkerhet i bil, SIS/TK 242

Internationell titel: Road vehicles - Side impact testing of child restraint systems - Review of background data and test methods, and conclusions from the ISO work as of November 2005

Artikelnummer: STD-64202

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-12-11

Antal sidor: 64