Standard Svensk standard · SS-ISO 13215-1:2006

Vägfordon - Barnsäkerhet i bil - Minskning av risk för felbruk - Del 1: Formulär för fältstudier (ISO 13215-1:2006, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Säkerhetssystem i bil (43.040.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Barnsäkerhet i bil, SIS/TK 242

Internationell titel: Road vehicles - Reduction of misuse risk of child restraint systems - Part 1: Forms for field studies (ISO 13215-1:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-45858

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-14

Antal sidor: 16