Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 22239-3:2017

Barnsäkerhet i bil - System för detektering av bilbarnstol på passagerarplats (CPOD) - Del 3: Märkning

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO/TS 22239 specifies instructions for use as well as labelling requirements of child restraint
systems (CRS) and vehicles equipped with the child seat presence and orientation detection system (CPOD)
specified in ISO/TS 22239-1, which enables the automatic recognition of CRS placed on a passenger seat.

Ämnesområden

Säkerhetssystem i bil (43.040.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Barnsäkerhet i bil, SIS/TK 242

Internationell titel: Road vehicles - Child seat presence and orientation detection system (CPOD) - Part 3: Labelling

Artikelnummer: STD-8029280

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-10-25

Antal sidor: 20