Standardutveckling · SIS/TK 238

Fordonsergonomi

Goda ergonomiska egenskaper hos ett vägfordon är av yttersta vikt för både förar- och passagerarkomfort och för den aktiva fordonssäkerheten i trafiksystemet. Dessutom är god ergonomi ett starkt och övertygande försäljningsargument.

En utvecklad ergonomi i den inre fordonsmiljön hos moderna fordon är av yttersta vikt för både förar- och passagerarkomfort och för den aktiva fordonssäkerheten i trafiksystemet. Ett resultat av innovativt tänkande hos designers som i bakgrunden till sin hjälp har ett antal ”byggstenar” i form av standardiserade symboler samt mätnings- och utvärderingsmetoder.

Dessa hjälpmedel är resultatet av ett intensivt arbete med utveckling av internationella standarder inom framförallt ISO och SAE. Inte minst informationstekniken (navigeringshjälp m.m.) som nu införs i fordonen ställer höga krav på de standarder som tas fram. Framtagandet av enhetliga symboler underlättar körningen för föraren och bidrar därmed till att öka säkerheten.

Projektet arbetar uteslutande med ergonomi på vägfordonsområdet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 15 standarder
ISO 4513, Vägfordon - Sikt - Metod för bestämning av ögonellipser för förarens ögonläge
ISO/TR 23735, Road Vehicles - Ergonomic design guidance for external visual communication from automated vehicles to other road users
ISO 16505, Vägfordon - Ergonomiska och prestandaaspekter på kameraövervakningssystem - Krav och provningsmetoder
ISO/TR 23720, Road Vehicles - Methods for evaluating other road user behavior in the presence of automated vehicle external communication.
ISO/TS 14198, Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Calibration tasks for methods which assess driver demand due to the use of in-vehicle systems
ISO/TS 21957, Road vehicles - Visibility - Specifications and test procedures for Head-up displays (HUD)
ISO 20176, Vägfordon - H-punktmaskin (HPM-II) - Specifikationer och procedurer för H-punktbestämning
ISO 23408, Road Vehicles - Ergonomic aspects of foot control layout,location, spacing and clearance
ISO/TR 21959-2, Road Vehicles - Human state, performance in human state and performance in automated driving systems (ADS) - Part 2: Experimental guidance to investigate human takeover state and performance
ISO , ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposals NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_COMFORT NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_CRUISE NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_Geolocalization NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_LIM NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_MAX NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_MEM NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_MIN NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_NORMAL NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_OK NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Sym
ISO 2575, Vägfordon - Symboler för reglage, mätare och indikeringslampor
ISO/TR 21974, Naturalistic Driving Studies - Defining and Annotating - Safety Critical Events
ISO 21956, Vägfordon - Ergonomiska aspekter på transportinformation- och styrsystem - Gränssnittsspecifikationer människa - maskin för nyckellösa tändsystem
ISO 21864, Vägfordon - Ergonomiaspekter på informatiksystem - Mätning och analys av förarens synbeteende
ISO 15007, Vägfordon - Ergonomiaspekter på informatiksystem - Mätning och analys av förarens synbeteende
Visa fler Visa färre
Utgivet 37 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Scania CV AB, Södertälje
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Volvo Bussar AB, Göteborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 33/WG 9, Test scenario of autonomous driving vehicle
ISO/TC 22/SC 35, Lighting and visibility
ISO/TC 22/SC 35/WG 1, Lighting and light-signalling
ISO/TC 22/SC 35/WG 2, Safety glazing
ISO/TC 22/SC 35/WG 3, Visibility
ISO/TC 22/SC 39, Ergonomics
ISO/TC 22/SC 39/WG 3, Controls, displays, and tell-tale localization
ISO/TC 22/SC 39/WG 5, Symbols
ISO/TC 22/SC 39/WG 7, Hand reach and R and H point determination
ISO/TC 22/SC 39/WG 8, TICS on-board-MMI
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fordonsteknik Fordonssystem Kopplingsanordningar