Standardutveckling · SIS/TK 238

Fordonsergonomi

Goda ergonomiska egenskaper hos ett vägfordon är av yttersta vikt för både förar- och passagerarkomfort och för den aktiva fordonssäkerheten i trafiksystemet. Dessutom är god ergonomi ett starkt och övertygande försäljningsargument.

En utvecklad ergonomi i den inre fordonsmiljön hos moderna fordon är av yttersta vikt för både förar- och passagerarkomfort och för den aktiva fordonssäkerheten i trafiksystemet. Ett resultat av innovativt tänkande hos designers som i bakgrunden till sin hjälp har ett antal ”byggstenar” i form av standardiserade symboler samt mätnings- och utvärderingsmetoder.

Dessa hjälpmedel är resultatet av ett intensivt arbete med utveckling av internationella standarder inom framförallt ISO och SAE. Inte minst informationstekniken (navigeringshjälp m.m.) som nu införs i fordonen ställer höga krav på de standarder som tas fram. Framtagandet av enhetliga symboler underlättar körningen för föraren och bidrar därmed till att öka säkerheten.

Projektet arbetar uteslutande med ergonomi på vägfordonsområdet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 19 standarder
ISO 21864, Vägfordon - Ergonomiaspekter på informatiksystem - Mätning och analys av förarens synbeteende
ISO 2575, Vägfordon - Symboler för reglage, mätare och indikeringslampor
ISO , ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposals NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_COMFORT NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_CRUISE NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_Geolocalization NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_LIM NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_MAX NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_MEM NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_MIN NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_NORMAL NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Symbol_Proposal_OK NPOS(A) ISO-TC22-SC39-WG5_Sym
ISO 23408, Road Vehicles — Ergonomic aspects of foot control layout,location, spacing and clearance
ISO/TS 21957, Road vehicles - Visibility - Specifications and test procedures for Head-up displays (HUD)
ISO/TR 23720, Road Vehicles - Methods for evaluating other road user behavior in the presence of automated vehicle external communication.
ISO/TR 23735, Road vehicles — Ergonomic design guidance for external visual communication from automated vehicles to other road users
ISO 4513, Vägfordon - Sikt - Metod för bestämning av ögonellipser för förarens ögonläge
ISO 24650, Road Vehicles - Sensors for automated driving under adverse weather conditions - Assessment of the cleaning system
ISO 13837, Vägfordon - Säkerhetsglas - Metod för bestämning av genomsläppning av solljus
ISO 16505:2019/Amd 1, Vägfordon - Ergonomiska och prestandaaspekter på kameraövervakningssystem - Krav och provningsmetoder — Tillägg 1
ISO/TR 4609, Road vehicles — Report on standardization prospective for automated vehicles (RoSPAV)
ISO/TR 4804, Road vehicles — Safety and cybersecurity for automated driving systems — Design, verification and validation methods
ISO 6549, Vägfordon - Bestämning av H- och R-punkt
ISO/TS 5283, Road vehicles — Ergonomic aspects of driver monitoring and system interventions in the context of automated driving
ISO/TS 16951, Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems (TICS) - Procedures for determining priority of on-board messages presented to drivers
ISO 5685, Road Vehicles-Testing the abrasion resistance of automotive glazing with the windscreen wiper test
ISO 6041, Road vehicles — Safety glazing materials — Method for the determination of relevant optical characteristics in camera sensing areas
ISO/TS 21974-2, Naturalistic driving studies — Vocabulary — Part 2: Driver Misbehavior, Condition, and Activity
Visa fler Visa färre
Utgivet 39 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Chalmers Tekniska Högskola Inst f Material- & tillverkningstek, GÖTEBORG
RISE Research Institutes of Sweden, Göteborg
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Volvo Bussar AB, GÖTEBORG
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Lastvagnar AB, GÖTEBORG
Volvo Technology AB, Göteborg
Volvo Technology AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 33/WG 9, Test scenario of autonomous driving vehicle
ISO/TC 22/SC 35, Lighting and visibility
ISO/TC 22/SC 35/WG 1, Lighting and light-signalling
ISO/TC 22/SC 35/WG 3, Visibility
ISO/TC 22/SC 39, Ergonomics
ISO/TC 22/SC 39/WG 3, Controls, displays, and tell-tale localization
ISO/TC 22/SC 39/WG 5, Symbols
ISO/TC 22/SC 39/WG 7, Hand reach and R and H point determination
ISO/TC 22/SC 39/WG 8, TICS on-board-MMI
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Fordonssystem (43.040) Kopplingsanordningar (43.040.70)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Linnea Sundström
Projektledare
linnea.sundstrom@sis.se

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se