Standard Svensk standard · SS-ISO 16121-1:2012

Vägfordon - Ergonomiska krav för förarens arbetsplats i linjebussar - Del 1: Allmän beskrivning, baskrav (ISO 16121-1:2012, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av ISO 16121 gäller förarens arbetsplats i låggolvslinjebussar konstruerade för transport av passagerare, omfattande fler än åtta säten förutom förarplatsen, med en maxvikt överstigande fem ton och en total bredd överstigande 2,30 m.Denna del av ISO 16121 innehåller krav för ergonomisk och bekväm sittställning, vilket är viktigt för förarnas goda hälsa. Mått och placering av förarplats, pedaler och styrning bör väljas med omsorg så att förarna kan sitta i en ergonomisk sittställning, dvs. sitta med vinklar som överensstämmer med givna ramar för komfort, och för att tillåta vissa variationer i sittande ställning.

Ämnesområden

Ergonomi (13.180) Bussar (43.080.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fordonsergonomi, SIS/TK 238

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8025610

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-10-09

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-ISO 16121-1:2012

Ersätter: SS-ISO 16121-1:2005 , SS-ISO 16121-1:2005