Standard Svensk standard · SS-ISO 16121-1:2005

Vägfordon - Ergonomiska krav för förarens arbetsplats i linjebussar - Del 1: Allmän beskrivning, baskrav (ISO 16121-1:2005, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 16121-1:2012 , SS-ISO 16121-1:2012

Omfattning
Denna del av ISO 16121 gäller föraren arbetsplats i låggolvs-linjebussar konstruerade för transport av passagerare, omfattande mer än åtta säten förutom förarplatsen, och med en max vikt överstigande fem ton och en total bredd överstigande 2,30 m. I denna del ges krav för ergonomisk och bekväm sittställning, vilket är viktigt för hålla förarna vid god hälsa. Mått och placering av förarplatsen, pedaler och styrning måste väljas med omsorg, för att förarna skall kunna sitta i en ergonomisk sittställning, d.v.s. sittande med vinklar som överensstämmer med givna ramar för komfort och för att tillåta vissa variationer i sittande ställning.

Ämnesområden

Ergonomi (13.180) Bussar (43.080.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fordonsergonomi, SIS/TK 238

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-44920

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-10-03

Antal sidor: 17

Finns även på: SS-ISO 16121-1:2005

Ersätts av: SS-ISO 16121-1:2012 , SS-ISO 16121-1:2012