Standard Svensk standard · SS-ISO 16121-4:2011

Vägfordon - Ergonomiska krav för förarens arbetsplats i linjebussar - Del 4: Förarmiljö (ISO 16121-4:2011, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16121 specifies minimum requirements for the cabin environment.

It applies to the driver's workplace in low-floor line-service buses designed for the carriage of passengers, comprising more than eight seats in addition to the driver's seat, and having a maximum weight exceeding five metric tonnes and an overall width exceeding 2,30 m.

Ämnesområden

Ergonomi (13.180) Bussar (43.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fordonsergonomi, SIS/TK 238

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-81225

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-09-05

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 16121-4:2005 , SS-ISO 16121-4:2005