Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 15007-2:2014

Vägfordon - Ergonomiaspekter på informatiksystem - Mätning av förarens synbeteende - Del 2: Utrustning och metoder (ISO/TS 15007-2:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 15007-2:2014

Vägfordon - Ergonomiaspekter på informatiksystem - Mätning av förarens synbeteende - Del 2: Utrustning och metoder (ISO/TS 15007-2:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification gives guidelines on equipment and procedures for analysing driver visual behaviour, intended to enable assessors of transport information and control systems (TICS) to— plan evaluation trials;— specify (and install) data capture equipment, and;— validate, analyse, interpret and report visual-behaviour metrics (standards of measurement).It is applicable to both road trials and simulated driving environments.

Ämnesområden

Ergonomi (13.180) Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 15007-2:2014

Vägfordon - Ergonomiaspekter på informatiksystem - Mätning av förarens synbeteende - Del 2: Utrustning och metoder (ISO/TS 15007-2:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fordonsergonomi, SIS/TK 238

Internationell titel: Road vehicles - Measurement of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems - Part 2: Equipment and procedures (ISO/TS 15007-2:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-103266

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-10-22

Antal sidor: 28