Standardutveckling · SIS/TK 236

Fordonsdynamik

De dynamiska köregenskaperna hos ett vägfordon är en mycket viktig del av den aktiva fordonssäkerheten. Varje fordon tillsammans med dess förare och aktuell miljö utgör ett slutet system som är unikt.

Uppgiften att värdera de dynamiska köregenskaperna är därför svår eftersom de samverkande elementen förare, fordon och väg i sig själva är så komplexa. En beskrivning av vägfordonens köregenskaper måste innehålla information som erhållits från en mängd provningar av olika typer.

Efterhand som chassin, hjulupphängningar, stabiliseringssystem m.m. utvecklas flyttas gränserna för vad som är möjligt att uppnå i den aktiva körsäkerheten. För att objektivt kunna utvärdera hur väl man lyckas krävs väl utformade gemensamma utvärderingsmetoder. De standarder som blir resultatet av detta projekt har därför stor betydelse för utvecklingen av vägfordon.

Vehicle dynamics and chassis components, ISO/TC 22/SC 33 har som mål att utarbeta standardiserade provningsmetoder för olika parametrar som påverkar fordons och fordonskombinationers köregenskaper. Sverige spelar en ledande roll i detta arbete främst inom den tunga fordonssidan och håller sekretariatet för arbetsgruppen WG 6 som behandlar tunga fordonskombinationer.

Målet med den svenska kommitténs verksamhet är att:

• påverka utvecklingen inom ISO/TC 22/SC 33 på sådant sätt som gagnar svenska intressen

• medverka aktivt i de standardiseringsärenden som har intresse för svenskt näringsliv.

Påverka nationellt och internationellt

SIS/TK 236 samlar de svenska aktörerna på området fordonsdynamik. De svenska deltagarna har goda möjligheter att påverka de globala standarderna genom det goda rykte som har byggts upp under många år.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 11 standarder
ISO 22140, Road vehicles —Passenger cars — Vehicle dynamic simulation and validation — Lateral transient response test methods
ISO 21233, Tunga fordon och bussar - Simulering och validering av fordonsdynamik - "Closing-curve" provningsmetod
ISO 21234, Vägfordon - Tunga fordon och bussar - Mätning av tröghetsmoment
ISO 11010-1, Personbilar - Klassificering av simuleringsmodeller - Del 1: Fordonsdynamik
ISO 22135, Road vehicles- Heavy commercial vehicles and buses — Calculation for steady state roll-over threshold
ISO 22139, Heavy commercial vehicles and buses — Test method for steering effort measurement when manoeuvring at low speed or with stationary vehicle
ISO 22138, Förslag på svensk titel: Tunga fordon och fordonskombinationer - Stabilitet hos tippfordon under avtippning - Provningsmetod med lutande plan
ISO 23365, Heavy commercial vehicles and buses — Definitions of properties for the determination of suspension kinematic and compliance characteristics
ISO 15037-3, Vägfordon - Provningsmetoder för fordonsdynamik - Del 3: Generella provningsförhållanden för åkkomfort i personbilar
ISO/TR 4609, Road vehicles — Report on standardization prospective for automated vehicles (RoSPAV)
ISO/TR 4804, Road vehicles — Safety and cybersecurity for automated driving systems — Design, verification and validation methods
Visa fler Visa färre
Utgivet 35 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
Haldex Brake Products AB, Landskrona
Scania CV AB, Södertälje
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, Linköping
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Car Corporation, Mölndal
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics and chassis components
ISO/TC 22/SC 33/WG 11, Simulation
ISO/TC 22/SC 33/WG 2, Vehicle dynamics of passenger cars
ISO/TC 22/SC 33/WG 5, Wheels
ISO/TC 22/SC 33/WG 6, Vehicle dynamics of heavy commercial vehicles and buses
ISO/TC 22/SC 33/WG 9, Test scenario of autonomous driving vehicle
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Fordon Allmänt (43.020) Kommersiella fordon (43.080) Personbilar, husvagnar och lätta släpvagnar (43.100)