Standard Svensk standard · SS-ISO 22139:2022

Tunga fordon och bussar - Provningsmetod för mätning av manöverkraft vid manövrering i låg hastighet eller med stillastående fordon (ISO 22139:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22139:2022

Tunga fordon och bussar - Provningsmetod för mätning av manöverkraft vid manövrering i låg hastighet eller med stillastående fordon (ISO 22139:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a test method for steering effort measurement when manoeuvring a vehicle at low speed or with the vehicle stationary. It is mainly applicable to trucks having a mass exceeding 3,5 tonnes and buses and articulated buses having a mass exceeding 5 tonnes, according to ECE and EC vehicle classification, i.e. categories M3, N2, N3.


This document can also be applicable to trucks having a mass not exceeding 3,5 tonnes and buses and articulated buses having a mass not exceeding 5 tonnes, i.e. categories M2, N1.

Ämnesområden

Kommersiella fordon Allmänt (43.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22139:2022

Tunga fordon och bussar - Provningsmetod för mätning av manöverkraft vid manövrering i låg hastighet eller med stillastående fordon (ISO 22139:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fordonsdynamik, SIS/TK 236

Internationell titel: Heavy commercial vehicles and buses — Test method for steering effort measurement when manoeuvring at low speed or with stationary vehicle (ISO 22139:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80035474

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-05-18

Antal sidor: 32