Standardutveckling · SIS/TK 164

Konsument- och transportförpackningar

Konsument- och transportförpackningar innefattar allt från ett mjölkpaket till en lastpall. När vi handlar ett paket mjölk förväntar vi oss att förpackningen håller mjölken färsk, att den håller tätt och att den går att öppna. På samma sätt förväntar vi oss att transporten av varor ska gå att optimera, att förpackningar inte ska gå sönder och att lastpallar klarar av belastningen. Detta, och mycket mer, jobbar kommittén för konsument- och transportförpackningar med.

Kommittén för Konsument- och transportförpackningar är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för befintliga och framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa säkra förpackningar och rutiner samt att transport ska ske effektivt. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare av förpackningar, leverantörer och slutanvändare att enas om gemensamma krav för tillverkning och användande av förpackningar.

Om du vill ha en komplett överblick över alla arbetsgrupper under SIS/TK 164, se fliken "Organisation" längst ned på sidan. För mer detaljerad information kring tre områden vi har extra fokus på just nu, klicka på länkarna nedan.

Kommittén, som har varit aktiv sedan 1991, är en av standardiseringens mest omfattande kommittéer med många aktiva arbetsgrupper. 

Just nu pågår arbeten inom läkemedelsförpacknigar, tillgänglighet i förpackningar och barnskyddande förpackningar. Läs mer om nya arbeten här.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska (CEN) och den internationella (ISO) standardiseringsorganisationen. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska förpackningsindustrin och användare. Detta arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska export- och importmarknaden.

Ett värdefullt arbete

Standardisering kan vara ett sätt för dig och din verksamhet/ditt företag att på ett enkelt sätt säkerställa att ni uppfyller EU-lagstiftning.

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 16 standarder
EN ISO 4180, Förpackning - Fyllda transportförpackningar - Allmänna anvisningar för sammanställning av provningsprogram
ISO 22982-1, Temperature controlled transport packaging - Part 1: Part 1: General requirements of temperature controlled transport packages for parcel shipping
ISO/TR 22984, Reusable Transport Packaging - Cleaning and sanitation methods of reusable transport containers for food distribution purpose
EN 15009, Förpackningar - Aerosolbehållare avdelade med inre vätskebehållare och yttre drivgasbehållare
EN ISO 12822, Förpackningar - Glasflaskor - 26 H 126 mynning för kronkork - Dimensioner
EN ISO 16106, Förpackningar - Förpackningar för farligt gods, bulkbehållare och stora förpackningar - Riktlinjer för tillämpning av ISO 9001
EN ISO 12821, Förpackningar - Glasflaskor - 26 H 180 mynning för kronkapsyl - Dimensioner
EN 14635, Förpackningar - Glas - 26 H 126 Mynning för kronkork - Dimensioner
EN 16293, Förpackningar av glas - Djupa BVS skruvgängor för vin utan kolsyra
EN 14848, Aerosolbehållare - Metallbehållare med 25,4 mm öppning - Dimensioner för ventilkåpor
ISO 13127, Förpackningar - Barnskyddade förpackningar - Mekaniska testmetoder för återförslutningsbara förpackningssystem
EN 17220, Packaging - Flexible aluminium tubes - Tube nozzles
ISO 22015, Förpackningar - Tillgänglig design - Hantering och manipulation
ISO 4180, Förpackning - Fyllda transportförpackningar - Allmänna anvisningar för sammanställning av provningsprogram
ISO 16106, Förpackningar - Förpackningar för farligt gods, bulkbehållare och stora förpackningar - Riktlinjer för tillämpning av ISO 9001
ISO/TS 20075, Wooden Shipping Boxes and Crates
Visa fler Visa färre
Utgivet 336 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 164/AG 01, Migrering och livsmedelsförpackningar
SIS/TK 164/AG 04, Etiketter
SIS/TK 164/AG 11, Lättöppnade förpackningar
SIS/TK 164/AG 12, Läkemedelsförpackningar
SIS/TK 164/AG 16, Provningsmetoder för farligt gods
SIS/TK 164/AG 22, Förpackningsmaterial
SIS/TK 164/AG 27, Barnskyddade förpackningar
SIS/TK 164/AG 34, Transportförpackningar
SIS/TK 164/AG 7, Säckar och påsar av papper
Visa fler Visa färre
Deltagare 26 företag och organisationer
AB Gyllsjö Träindustri, Klippan
Arbio AB, Stockholm
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
BillerudKorsnäs Sweden AB, Skärblacka
Cepi Eurokraft, Stockholm
Emballator Tectubes Sweden AB, Hjo
Emballator Växjöplast AB, Växjö
Ericsson AB (EAB), Stockholm
EsonPac AB, Veddinge
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Konsumentverket / KO, Karlstad
Mondi Dynäs AB, Väja
Mondi Örebro AB, Örebro
Nolato Cerbo AB, Trollhättan
Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn
Petainer Lidköping AB, Lidköping
Q-Med AB, Uppsala
RISE Innventia AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
SKA-rådet, Stockholm
Stora Enso AB, Karlstad
Svenco Papperssäckar AB, Arlandastad
Svensk Grundläggning SAFE service AB, Stockholm
Svenska Retursystem AB, Mölnlycke
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 122/SC 3, Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads (as required by ISO/TC 122)
ISO/TC 122/WG 14, Label Material
ISO/TC 51, Pallets for unit load method of materials handling
CEN/TC 261/SC 5, Primary packaging and transport packaging
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Förpackningar och distribution Förpackningar och distribution Allmänt Förpackningsmaterial och tillbehör Rullar, bobiner