Standardutveckling · SIS/TK 164

Konsument- och transportförpackningar

Konsument- och transportförpackningar innefattar allt från ett mjölkpaket till en lastpall. När vi handlar ett paket mjölk förväntar vi oss att förpackningen håller mjölken färsk, att den håller tätt och att den går att öppna. På samma sätt förväntar vi oss att transporten av varor ska gå att optimera, att förpackningar inte ska gå sönder och att lastpallar klarar av belastningen. Detta, och mycket mer, jobbar kommittén för konsument- och transportförpackningar med.

Kommittén för Konsument- och transportförpackningar är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för befintliga och framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa säkra förpackningar och rutiner samt att transport ska ske effektivt. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare av förpackningar, leverantörer och slutanvändare att enas om gemensamma krav för tillverkning och användande av förpackningar.

Om du vill ha en komplett överblick över alla arbetsgrupper under SIS/TK 164, se fliken "Organisation" längst ned på sidan. För mer detaljerad information kring tre områden vi har extra fokus på just nu, klicka på länkarna nedan.

Kommittén, som har varit aktiv sedan 1991, är en av standardiseringens mest omfattande kommittéer med många aktiva arbetsgrupper. 

Just nu pågår arbeten inom läkemedelsförpacknigar, tillgänglighet i förpackningar och barnskyddande förpackningar. Läs mer om nya arbeten här.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska (CEN) och den internationella (ISO) standardiseringsorganisationen. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska förpackningsindustrin och användare. Detta arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska export- och importmarknaden.

Ett värdefullt arbete

Standardisering kan vara ett sätt för dig och din verksamhet/ditt företag att på ett enkelt sätt säkerställa att ni uppfyller EU-lagstiftning.

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 22 standarder
ISO/TS 20075, Wooden Shipping Boxes and Crates
ISO 13127, Förpackningar - Barnskyddade förpackningar - Mekaniska testmetoder för återförslutningsbara förpackningssystem
EN 14635, Förpackningar - Glas - 26 H 126 Mynning för kronkork - Dimensioner
EN 15009, Förpackningar - Aerosolbehållare avdelade med inre vätskebehållare och yttre drivgasbehållare
ISO 22982-1, Transport packaging - Temperature-controlled transport packages for parcel shipping - Part 1: General requirements
ISO/TR 22984, Reusable Transport Packaging - Cleaning and sanitation methods of reusable transport containers for food distribution purpose
EN 15421, Förpackningar - Mjuka aluminiumtuber - Bestämning av vidhäftning för invändig och utvändig skyddslack
EN 16285, Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the deformation of the aluminium tube body
ISO 23416-1, General specifications and testing methods for temperature-sensitive pharmaceutical packages in good distribution practice principles
EN 16679, Förpackningar - Säkerhetsförslutningar för läkemedelsförpackningar
EN 14854, Aerosolbehållare - Glasbehållare - Dimensioner för halsavslut
ISO 23417, General specifications and validation methods for non-sterile medical device packages in good distribution practice principles
EN 1186-2, Material och produkter i kontakt med livsmedel - Plast - Del 2: Provningsmetod för total migration till vegetabiliska oljor
EN 1186-3, Material och produkter i kontakt med livsmedel - Plast - Del 3: Provningsmetoder för total migration till XXX
EN 16565, Förpackningar - Flexibla tuber - Testmetod för att bestämma inriktningen på flip-top cappen
ISO 5465-1, Packaging -Paper bags and paper sacks — Part 1: Terminology
ISO 22982-2, Transport Packaging - Temperature controlled transport packages for parcel shipping - Part 2: General specifications of testing
ISO 8611-1, Lastpallar - Del 1: Provningsmetoder
ISO 8611-2, Lastpallar - Del 2: Prestandakrav och val av provningsmetoder
ISO 24259, Steel Strapping for Packaging
EN ISO 21976, Förpackningar - Funktioner för kontroll av manipulation för läkemedelsförpackningar
ISO 16495, Förpackningar - Transportförpackningar för farligt gods - Provningsmetoder
Visa fler Visa färre
Utgivet 315 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 164/AG 01, Migrering och livsmedelsförpackningar
SIS/TK 164/AG 04, Etiketter
SIS/TK 164/AG 11, Lättöppnade förpackningar
SIS/TK 164/AG 12, Läkemedelsförpackningar
SIS/TK 164/AG 16, Provningsmetoder för farligt gods
SIS/TK 164/AG 22, Förpackningsmaterial
SIS/TK 164/AG 27, Barnskyddade förpackningar
SIS/TK 164/AG 34, Transportförpackningar
SIS/TK 164/AG 7, Säckar och påsar av papper
Visa fler Visa färre
Deltagare 31 företag och organisationer
AB Gyllsjö Träindustri, KLIPPAN
Arbio AB, STOCKHOLM
Arbio AB, Stockholm
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
BillerudKorsnäs Sweden AB, Skärblacka
Cepi Eurokraft, Stockholm
Emballator Tectubes Sweden AB, Hjo
Emballator Växjöplast AB, Växjö
Ericsson AB (EAB), Stockholm
EsonPac AB, Veddinge
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Grafiska Företagens Service AB, STOCKHOLM
IKEA of Sweden AB, Älmhult
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Mondi Dynäs AB, Väja
Mondi Örebro AB, Örebro
Nolato Cerbo AB, Trollhättan
Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn
Q-Med AB, UPPSALA
Reumatikerförbundet, STOCKHOLM
RISE AB, Borås
RISE Innventia AB, Stockholm
Stiftelsen Branschorganisationernas Kansli, STOCKHOLM
Stora Enso AB, FALUN
Stora Enso Fors AB, FORS
Svenco Papperssäckar AB, Arlandastad
Svenska Retursystem AB, Mölnlycke
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Zebra Technologies Europe Limited, Preston
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 122, Packaging
ISO/TC 122/SC 3, Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads (as required by ISO/TC 122)
ISO/TC 122/WG 15, Tamper verification features for medicinal product packaging
ISO/TC 51, Pallets for unit load method of materials handling
CEN/TC 120, Sacks for the transport of food aid
CEN/TC 194, Utensils in contact with food
CEN/TC 194/WG 8, Overall migration
CEN/TC 261, Packaging
CEN/TC 261/SC 5, Primary packaging and transport packaging
CEN/TC 261/SC 5/WG 25, Rigid plastic packages (e.g. mono and multi-layers)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Förpackningar och distribution (55) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040) Rullar, bobiner (55.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Björn Elzén
Projektledare
bjorn.elzen@sis.se

Åse Lyngstad
Projektassistent
ase.lyngstad@sis.se