Standard Svensk standard · SMS 2558

Schacklar - Schacklar för lyftändamål. Klass 3. Allmänna tekniska bestämmelser

Status: Gällande

Ämnesområden

Lyfttillbehör och lyftredskap (53.020.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftredskap, SIS/TK 222

Internationell titel: Schackles for lifting purposes. Grade 3. General technical requirements

Artikelnummer: STD-3004

Utgåva: 1

Fastställd: 1971-12-31

Antal sidor: 2