Standard Svensk standard · SS-EN 14502-1:2005

Lyftkranar - Utrustning för lyft av personer - Del 1: Fritt upphängda arbetskorgar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14502-1:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14502-1:2005

Lyftkranar - Utrustning för lyft av personer - Del 1: Fritt upphängda arbetskorgar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard gäller korgar som hängs upp i lyftkranar som konstruerats och byggts enligt de harmoniserade standarder som omfattar lyft av personer.Denna Europastandard täcker inte manöverdonen för korgmanövreringen.ANM. 1 Om en korg ska hängas från andra lyftkranar, kan detta omfattas av nationella regler.Denna standard gäller inte för:— hissar för lyftkranförare;— rörliga hytter.Denna standard behandlar alla signifikanta risker, riskfyllda situationer och händelser som kan beröra hängande korgar när dessa används på avsett sätt och under förhållanden som tillverkaren förutsett (se kapitel 4). ANM. 2 Speciella krav för särskilda krantyper framgår av den Europastandard som är tillämplig för den aktuella krantypen.De signifikanta risker som behandlas i detta dokument finns angivna i kapitel 4.Denna standard gäller inte för korgar tillverkade före datumet för CEN:s publicering.

Ämnesområden

Lyftkranar (53.020.20) Lyfttillbehör och lyftredskap (53.020.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14502-1:2005

Lyftkranar - Utrustning för lyft av personer - Del 1: Fritt upphängda arbetskorgar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftkranar, SIS/TK 262

Internationell titel: Cranes - Equipment for the lifting of persons - Part 1: Suspended baskets

Artikelnummer: STD-61273

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-09-15

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 14502-1:2005

Ersätts av: SS-EN 14502-1:2010