Standard Swedish standard · SS-EN 14502-1:2005

Cranes - Equipment for the lifting of persons - Part 1: Suspended baskets

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 14502-1:2010
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14502-1:2005

Cranes - Equipment for the lifting of persons - Part 1: Suspended baskets
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard gäller korgar som hängs upp i lyftkranar som konstruerats och byggts enligt de harmoniserade standarder som omfattar lyft av personer.Denna Europastandard täcker inte manöverdonen för korgmanövreringen.ANM. 1 Om en korg ska hängas från andra lyftkranar, kan detta omfattas av nationella regler.Denna standard gäller inte för:— hissar för lyftkranförare;— rörliga hytter.Denna standard behandlar alla signifikanta risker, riskfyllda situationer och händelser som kan beröra hängande korgar när dessa används på avsett sätt och under förhållanden som tillverkaren förutsett (se kapitel 4). ANM. 2 Speciella krav för särskilda krantyper framgår av den Europastandard som är tillämplig för den aktuella krantypen.De signifikanta risker som behandlas i detta dokument finns angivna i kapitel 4.Denna standard gäller inte för korgar tillverkade före datumet för CEN:s publicering.

Subjects

Cranes (53.020.20) Accessories for lifting equipment (53.020.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14502-1:2005

Cranes - Equipment for the lifting of persons - Part 1: Suspended baskets
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-61273

Edition: 1

Approved: 9/15/2005

No of pages: 28

Also available in: SS-EN 14502-1:2005

Replaced by: SS-EN 14502-1:2010