Standard Svensk standard · SS-EN 975-1

Trävaror - Visuell handelssortering av sågat lövträ - Del 1: Ek och bok

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 975-1:2009

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and beech

Artikelnummer: STD-27079

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-01-14

Antal sidor: 31

Ersätter: SS-EN 975-1

Ersätts av: SS-EN 975-1:2009