Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80000-11:2013

Storheter och enheter - Del 11: Karakteristiska tal (ISO 80000-11:2008)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 80000-11:2008 gives the names, symbols and definitions for characteristic numbers used in the description of transport phenomena.

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002

Internationell titel: Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers (ISO 80000-11:2008)

Artikelnummer: STD-89633

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-08

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 80000-11:2009