Standard Svensk standard · SS-ISO 4172

Byggritningar - Ritningar för sammanställning och montering av förtillverkade byggnadskonstruktioner

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 4172

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Konstruktionsteknik (91.200)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Building and civil engineering drawings - Drawings for the assembly of prefabricated structures

Artikelnummer: STD-4237

Utgåva: 1

Fastställd: 1983-06-25

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-EN ISO 4172