Standard Svensk standard · SS-ISO 5742:2005

Tänger - Terminologi (ISO 5742:2004, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard anger terminologin för tänger på engelska, franska och svenska.
ANM. 1 Figurerna i denna internationella standard utgör endast exempel och är ej avsedda att påverka tillverkarens utformning.
ANM. 2 Som tillägg till de officiella ISO språken (engelska och franska) anges i denna internationella standard motsvarande termer på tyska, italienska och spanska. Dessa är publicerade under ansvar från medlemmarna i respektive Tyskland (DIN), Italien (UNI) och Spanien (AENOR). Endast termer på de officiella språken kan anses som ISO-termer.

Ämnesområden

'Produktionsteknik (01.040.25) Monteringsverktyg (25.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska Franska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Pliers and nippers - Nomenclature (ISO 5742:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-38444

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-01-14

Antal sidor: 29

Ersätter: SS-ISO 5742