Standard Svensk standard · SS-EN 1659

In-vitro-diagnostik - Odlingsmedier för mikrobiologi - Terminologi

Status: Gällande

Ämnesområden

Naturvetenskap och tillämpad vetenskap (Ordlistor) (01.040.07) Medicinsk mikrobiologi (07.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Laboratoriemedicin, SIS/TK 331

Internationell titel: In vitro diagnostic systems - Culture media for microbiology - Terms and definitions

Artikelnummer: STD-20125

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-28

Antal sidor: 8