Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 80004-6:2013

Nanoteknologi - Vokabulär - Del 6: Karaktärisering av nanomaterial (ISO/TS 80004-6:2013, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-CEN ISO/TS 80004-6:2015
Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 80004-6:2013

Nanoteknologi - Vokabulär - Del 6: Karaktärisering av nanomaterial (ISO/TS 80004-6:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification lists terms and definitions relevant to the characterization of nano-objects.

Ämnesområden

Naturvetenskap och tillämpad vetenskap (Ordlistor) (01.040.07) Fysik, kemi (07.030)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 80004-6:2013

Nanoteknologi - Vokabulär - Del 6: Karaktärisering av nanomaterial (ISO/TS 80004-6:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Terminologi och nomenklatur, SIS/TK 516/AG 01

Internationell titel: Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterisation (ISO/TS 80004-6:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-100088

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-10-30

Antal sidor: 40

Ersätts av: SIS-CEN ISO/TS 80004-6:2015