Standard Svensk standard · SS-ISO 12749-2:2013

Kärnenergi, kärnteknik och strålskydd - Ordlista - Del 2: Strålskydd (ISO 12749-2:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12749 lists unambiguous terms and definitions related to radiological protection concepts in the subject field of nuclear energy. It is intended to facilitate communication and promote common understanding.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Strålningsskydd (13.280)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-99549

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-09-27

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-ISO 921:2011