Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11074:2015

Markundersökningar - Terminologi (ISO 11074:2015)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 11074:2015/A1:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11074:2015

Markundersökningar - Terminologi (ISO 11074:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 470 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 470 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 952 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard defines a list of terms used in the field of soil quality. The terms are classified under several main headings: general terms - description of soil - sampling - terms related to the assessment of soils and remediation.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Allmänt Jordkvalitet (13.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11074:2015

Markundersökningar - Terminologi (ISO 11074:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 470 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 470 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 952 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Franska Tyska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Vocabulary (ISO 11074:2015)

Artikelnummer: STD-8014637

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-21

Antal sidor: 244

Ersätter: SS-ISO 11074:2006