Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11074:2015

Markundersökningar - Terminologi (ISO 11074:2015)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 11074:2015/A1:2020

Omfattning
This International Standard defines a list of terms used in the field of soil quality. The terms are classified under several main headings: general terms - description of soil - sampling - terms related to the assessment of soils and remediation.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Allmänt Jordkvalitet (13.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska Tyska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Vocabulary (ISO 11074:2015)

Artikelnummer: STD-8014637

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-21

Antal sidor: 244

Ersätter: SS-ISO 11074:2006