Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11074:2015/A1:2020

Markundersökningar - Terminologi - Amendment 1 (ISO 11074:2015/Amd 1:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11074:2015/A1:2020

Markundersökningar - Terminologi - Amendment 1 (ISO 11074:2015/Amd 1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard defines a list of terms used in the field of soil quality. The terms are classified under several main headings: general terms - description of soil - sampling - terms related to the assessment of soils and remediation.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Allmänt Jordkvalitet (13.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11074:2015/A1:2020

Markundersökningar - Terminologi - Amendment 1 (ISO 11074:2015/Amd 1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Vocabulary - Amendment 1 (ISO 11074:2015/Amd 1:2020)

Artikelnummer: STD-80020525

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-04

Antal sidor: 20

Tillägg till: SS-EN ISO 11074:2015