Standard Svensk standard · SS-EN 17399:2020

Alger och algbaserade produkter - Terminologi

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17399:2020

Alger och algbaserade produkter - Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines the terms related to functions, products, and properties of algae and algae products. In order to better pack the methodologies, algae are regarded as a functional group of organisms consisting of microalgae, macroalgae, cyanobacteria and Labyrinthulomycetes.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Biobaserade produkter (13.020.55)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17399:2020

Alger och algbaserade produkter - Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hållbarhetskriterier för bioenergi, SIS/TK 526

Internationell titel: Algae and algae products - Terms and definitions

Artikelnummer: STD-80020981

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-30

Antal sidor: 16