Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 9288

Värmeisolering - Värmeöverföring genom strålning - Fysikaliska storheter och definitioner (ISO 9288:1989)

Status: Gällande

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Thermal insulation - Heat transfer by radiation -Physical quantities and definitions (ISO 9288:1989)

Artikelnummer: STD-19042

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-09-13

Antal sidor: 0