Standard Svensk standard · SS-ISO 6707-1:2018

Bygg- och anläggningsarbeten - Vokabulär - Del 1: Allmänna termer (ISO 6707-1:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 6707-1:2017 contains the terms and definitions of general concepts to establish a vocabulary applicable to buildings and civil engineering works. It comprises: a) fundamental concepts, which can be the starting point for other, more specific, definitions; b) more specific concepts, used in several areas of construction and frequently used in standards, regulations and contracts.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Väg- och vattenbyggnadsteknik (01.040.93) Byggnadsindustrin Allmänt (91.010.01) Anläggningsarbete Allmänt (93.010)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 1: General terms (ISO 6707-1:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80000615

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-01-16

Antal sidor: 144