Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27001:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27001:2017 Korrigeras av: SS-ISO/IEC 27001:2014/Cor 2:2016

Omfattning
Denna standard specificerar kraven för upprättande, införande, underhåll och ständig förbättring av ett led-ningssystem för informationssäkerhet inom ramarna för organisationen. Denna standard innehåller också krav på bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker, anpassat till organisationens behov. Kraven som anges i denna standard är generiska och är avsedda att vara tillämpliga i alla organisationer, oavsett typ, storlek och slag. Att undanta något av kraven specificerade i avsnitt 4 till 10 är inte acceptabelt när en organisation avser efterleva denna standard.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013 IDT)

Artikelnummer: STD-101246

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-02-26

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-ISO/IEC 27001:2006

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27001:2017