Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27001:2014/Cor 2:2016

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav - Rättelse 2 (ISO/IEC 27001:2013/Cor 2:2015, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27001:2017

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements - Technical corrigendum 2 (ISO/IEC 27001:2013/Cor 2:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8018601

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-01-26

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-ISO/IEC 27001:2014

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27001:2017