Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/IEC TR 27008:2013

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning om säkerhetsåtgärder för revisorer (ISO/IEC TR 27008:2011, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-ISO/IEC TS 27008:2019
Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/IEC TR 27008:2013

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning om säkerhetsåtgärder för revisorer (ISO/IEC TR 27008:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna tekniska rapport ger vägledning om granskning av införande och drift av säkerhetsåtgärder, inklusive granskning av teknisk efterlevnad avseende säkerhetsåtgärder i systemmiljö, mot etablerade informationssäkerhetsstandarder inom en organisation.

Denna tekniska rapport är tillämplig för organisationer av alla typer och storlekar, inklusive statliga och privata bolag, statliga enheter och ideella organisationer, som utför granskningar av informationssäkerhet och teknisk efterlevnad. Denna tekniska rapport är inte avsedd för revision av ledningssystem.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/IEC TR 27008:2013

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning om säkerhetsåtgärder för revisorer (ISO/IEC TR 27008:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Guidelines for auditors on information security controls (ISO/IEC TR 27008:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-88558

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-01-03

Antal sidor: 92

Ersätts av: SIS-ISO/IEC TS 27008:2019