Standard Svensk standard · SS-EN 14916:2005

Köksartiklar för hemmabruk - Grafiska symboler

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies graphical symbols to be placed on cookware or its packaging to inform the consumer about the heating sources for which the products have been designed.

Ämnesområden

Publika informationssymboler. Skyltar. Plåtar. Etiketter (01.080.10) Kokkärl, bestick och serviser (97.040.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Domestic cookware - Graphical symbols (pictograms)

Artikelnummer: STD-41293

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-11

Antal sidor: 8