Standard Svensk standard · SS-EN 583-4

Oförstörande provning - Ultraljudprovning - Del 4: Undersökning av fel vinkelräta mot ytan

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16826:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 583-4

Oförstörande provning - Ultraljudprovning - Del 4: Undersökning av fel vinkelräta mot ytan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver tillvägagångssättet för tandem- och LLT1-examination för detektion av diskontinuiteter
vinkelräta mot ytan.
De allmänna principerna för ultraljudsprovning av industriella produkter är beskrivna i EN 583-1. En lista för symboler och ekvationer återfinns i EN 583-2.
Tandem- eller LLT-examination bör användas för upptäckt av en-plans diskontinuiteter med avstånd till ytan större än 15 mm. Denna standard har utarbetats för provning av metalliska material med en tjocklek mellan 40 mm och 500 mm med parallella eller koncentriska ytor. Den kan emellertid användas för andra material och smalare tjocklekar förutsatt att speciella mått är tagna.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 583-4

Oförstörande provning - Ultraljudprovning - Del 4: Undersökning av fel vinkelräta mot ytan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 4: Examination of discontinuities perpendicular to the surface

Artikelnummer: STD-36463

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-09-13

Antal sidor: 18

Finns även på: SS-EN 583-4

Ersätts av: SS-EN ISO 16826:2014