Standard Swedish standard · SS-EN 583-4

Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 4: Examination of discontinuities perpendicular to the surface

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 16826:2014
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 583-4

Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 4: Examination of discontinuities perpendicular to the surface
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard beskriver tillvägagångssättet för tandem- och LLT1-examination för detektion av diskontinuiteter
vinkelräta mot ytan.
De allmänna principerna för ultraljudsprovning av industriella produkter är beskrivna i EN 583-1. En lista för symboler och ekvationer återfinns i EN 583-2.
Tandem- eller LLT-examination bör användas för upptäckt av en-plans diskontinuiteter med avstånd till ytan större än 15 mm. Denna standard har utarbetats för provning av metalliska material med en tjocklek mellan 40 mm och 500 mm med parallella eller koncentriska ytor. Den kan emellertid användas för andra material och smalare tjocklekar förutsatt att speciella mått är tagna.

Subjects

Non-destructive testing (19.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 583-4

Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 4: Examination of discontinuities perpendicular to the surface
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-36463

Edition: 1

Approved: 9/13/2002

No of pages: 18

Also available in: SS-EN 583-4

Replaced by: SS-EN ISO 16826:2014