Standard Swedish standard · SS-EN 583-4

Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 4: Examination of discontinuities perpendicular to the surface

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 16826:2014

Scope
Denna Europastandard beskriver tillvägagångssättet för tandem- och LLT1-examination för detektion av diskontinuiteter vinkelräta mot ytan. De allmänna principerna för ultraljudsprovning av industriella produkter är beskrivna i EN 583-1. En lista för symboler och ekvationer återfinns i EN 583-2. Tandem- eller LLT-examination bör användas för upptäckt av en-plans diskontinuiteter med avstånd till ytan större än 15 mm. Denna standard har utarbetats för provning av metalliska material med en tjocklek mellan 40 mm och 500 mm med parallella eller koncentriska ytor. Den kan emellertid användas för andra material och smalare tjocklekar förutsatt att speciella mått är tagna.

Subjects

Non-destructive testing


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 4: Examination of discontinuities perpendicular to the surface

Article no: STD-36463

Edition: 1

Approved: 9/13/2002

No of pages: 18

Also available in: SS-EN 583-4

Replaced by: SS-EN ISO 16826:2014