Standard Svensk standard · SS-EN 25580

Oförstörande provning - Industriella betraktningsapparater för radiogram - Minimifordringar (ISO 5580:1985)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 5580:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 25580

Oförstörande provning - Industriella betraktningsapparater för radiogram - Minimifordringar (ISO 5580:1985)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard anger minimifordringarna för betraktningsapparater för radiogram för industriellt bruk. Apparatens funktion är att möjliggöra granskning av radiogram. Apparaten skall vara lika säker för personalen som det krävs för en elektrisk apparat med högsta spänning, isolering och jordning enligt motsvarande elektrotekniska säkerhetsbestämmelser i varje land där dess gäller.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 25580

Oförstörande provning - Industriella betraktningsapparater för radiogram - Minimifordringar (ISO 5580:1985)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Industrial radiographicilluminators - Minimum requirements (ISO 5580:1985)

Artikelnummer: STD-12037

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-08-14

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 114190

Ersätts av: SS-EN ISO 5580:2023