Standard Svensk standard · SS-EN 25580

Oförstörande provning - Industriella betraktningsapparater för radiogram - Minimifordringar (ISO 5580:1985)

Status: Gällande

Omfattning
Denna europastandard anger minimifordringarna för betraktningsapparater för radiogram för industriellt bruk.

Apparatens funktion är att möjliggöra granskning av radiogram.

Apparaten skall vara lika säker för personalen som det krävs för en elektrisk apparat med högsta spänning, isolering och jordning enligt motsvarande elektrotekniska säkerhetsbestämmelser i varje land där dess gäller.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Industrial radiographicilluminators - Minimum requirements (ISO 5580:1985)

Artikelnummer: STD-12037

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-08-14

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 114190