Standard Swedish standard · SS-EN 25580

Non-destructive testing - Industrial radiographicilluminators - Minimum requirements (ISO 5580:1985)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 5580:2023
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 25580

Non-destructive testing - Industrial radiographicilluminators - Minimum requirements (ISO 5580:1985)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard anger minimifordringarna för betraktningsapparater för radiogram för industriellt bruk. Apparatens funktion är att möjliggöra granskning av radiogram. Apparaten skall vara lika säker för personalen som det krävs för en elektrisk apparat med högsta spänning, isolering och jordning enligt motsvarande elektrotekniska säkerhetsbestämmelser i varje land där dess gäller.

Subjects

Non-destructive testing (19.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 25580

Non-destructive testing - Industrial radiographicilluminators - Minimum requirements (ISO 5580:1985)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-12037

Edition: 1

Approved: 8/14/1992

No of pages: 12

Replaces: SS 114190

Replaced by: SS-EN ISO 5580:2023