Standard Swedish standard · SS-EN 25580

Non-destructive testing - Industrial radiographicilluminators - Minimum requirements (ISO 5580:1985)

Status: Valid

Scope
Denna europastandard anger minimifordringarna för betraktningsapparater för radiogram för industriellt bruk.

Apparatens funktion är att möjliggöra granskning av radiogram.

Apparaten skall vara lika säker för personalen som det krävs för en elektrisk apparat med högsta spänning, isolering och jordning enligt motsvarande elektrotekniska säkerhetsbestämmelser i varje land där dess gäller.

Subjects

Non-destructive testing (19.100)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-12037

Edition: 1

Approved: 8/14/1992

No of pages: 12

Replaces: SS 114190